Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với satoshi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

satoshi

satoshi
Tiếp xúc với tôi mà thấy nhạt thì xin mời bạn đứng dạt sang 1 bên. Tôi rất lười khi phải cố gắng giả vờ để làm vừa lòng người khác.

Luyện toán

2 -Trung bình 4.67 - Tổng điểm 561

satoshi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 19:43:52
satoshi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 20:27:17

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.15 - Tổng điểm 83

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 5.00 - Tổng điểm 100

satoshi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 20:10:20

Điểm thi