Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với satoshi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

satoshi
Tiếp xúc với tôi mà thấy nhạt thì xin mời bạn đứng dạt sang 1 bên. Tôi rất lười khi phải cố gắng giả vờ để làm vừa lòng người khác.

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

satoshi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 20:27:17
satoshi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 19:43:52

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

satoshi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 20:10:20

Điểm thi