Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Natsu dragon. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Natsu dragon

Natsu dragon
Chào. Mình tên là TRần Lê An Đức lớp 6E Trường THCS Thạch Thất

Luyện toán

2 -Trung bình 4.94 - Tổng điểm 445

Natsu dragon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 13:00:40
Natsu dragon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-09-21 13:21:50

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Natsu dragon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-12-07 09:40:30

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi