Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Natsu dragon. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Natsu dragon

Natsu dragon
Chào. Mình tên là TRần Lê An Đức lớp 6E Trường THCS Thạch Thất

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Natsu dragon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-09-21 13:21:50
Natsu dragon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 13:00:40

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Natsu dragon đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-12-07 09:40:30

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi