Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Võ Thạch Đức Tín 1. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Võ Thạch Đức Tín 1

Võ Thạch Đức Tín 1
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

Võ Thạch Đức Tín 1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 14:11:21
Võ Thạch Đức Tín 1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 14:14:48
Võ Thạch Đức Tín 1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 16:42:46
Võ Thạch Đức Tín 1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 20:59:58
Võ Thạch Đức Tín 1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-07-28 10:35:43
Võ Thạch Đức Tín 1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-09-02 21:06:36
Võ Thạch Đức Tín 1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-09-03 16:07:25
Võ Thạch Đức Tín 1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-09-02 21:24:02
Võ Thạch Đức Tín 1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-09-03 16:01:22
Võ Thạch Đức Tín 1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 20:56:03
Võ Thạch Đức Tín 1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-09-02 21:23:01
Võ Thạch Đức Tín 1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-09-02 21:27:47

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-02 13:34:11