Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kuroko Tetsuya. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kuroko Tetsuya

Kuroko Tetsuya
Chào các bạn! Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình!

Luyện toán

44 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4400

Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-20 08:46:32
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 09:43:12
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 09:47:00
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2017-12-18 19:49:30
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 09:24:29
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-01-20 08:52:11
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-12-26 14:47:56
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 08:21:20
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
Lần cuối làm bài: 2018-01-13 08:47:13
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 09:56:32
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 15:27:13
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số La Mã và số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 08:29:47
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 15:22:54
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 08:36:48
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-12-26 15:02:49
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 08:17:34
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 16:23:26
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-12-25 15:30:47
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-12-18 19:35:26
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 17:34:40
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 07:27:27
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-12-18 19:53:06
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 17:25:07
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 10:10:08
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 16:23:25
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-12-23 07:22:08
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-12-18 19:42:48
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 16:25:33
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 16:32:53
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 16:11:57
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-01-04 17:02:49
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 09:40:29
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 16:29:14
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-01-02 19:04:39
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 16:51:00
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 16:18:04
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 16:26:17
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-12-18 19:39:55
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-01-20 08:48:19
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 16:20:10
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số thập phân - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2018-01-01 17:41:35
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-01-03 19:20:07
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 08:48:11
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 14:51:17

Luyện văn - Tiếng Việt

58 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5800

Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trường em
Lần cuối làm bài: 2018-01-20 08:55:35
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tặng cháu
Lần cuối làm bài: 2018-01-20 08:58:37
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 08:36:03
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Lần cuối làm bài: 2017-12-28 14:22:07
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 16:24:13
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2018-01-01 09:14:55
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 16:25:56
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài ca về trái đất
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 16:31:06
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 15:31:19
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 16:27:36
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 16:29:48
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 15:33:14
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Lần cuối làm bài: 2018-01-06 08:33:38
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kì diệu rừng xanh
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 19:23:59
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-10-30 16:08:01
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Đại từ
Lần cuối làm bài: 2017-11-01 19:54:30
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận
Lần cuối làm bài: 2017-11-01 20:20:53
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2018-01-01 17:08:40
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 08:07:59
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 08:11:11
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng vọng
Lần cuối làm bài: 2017-11-11 20:01:32
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thảo quả
Lần cuối làm bài: 2017-11-16 14:11:42
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn
Lần cuối làm bài: 2017-12-28 14:19:36
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hạt gạo làng ta
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 16:21:39
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Lần cuối làm bài: 2017-12-28 14:17:02
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 19:51:54
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thầy cúng đi bệnh viện
Lần cuối làm bài: 2017-12-28 14:15:06
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngu Công xã Trịnh Tường
Lần cuối làm bài: 2017-12-24 19:04:50
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 19:27:07
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2018-01-02 18:41:37
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2017-12-27 18:04:51
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2018-01-05 16:39:30
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 19:29:05
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 19:48:15
Lần cuối làm bài: 2018-01-18 16:22:14
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-01-17 15:04:30
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài)
Lần cuối làm bài: 2018-01-18 16:19:33
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 19:37:48
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 19:41:43
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Lần cuối làm bài: 2018-01-23 16:43:27
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động
Lần cuối làm bài: 2018-01-26 19:03:16
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trí dũng song toàn
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 19:45:26
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 19:44:43
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2018-02-06 19:19:53
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lập làng giữ biển
Lần cuối làm bài: 2018-02-06 19:25:14
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2018-02-06 19:28:52
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cao Bằng
Lần cuối làm bài: 2018-02-06 19:16:55
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-02-09 19:37:24
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2018-02-09 19:39:12
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2018-02-26 19:13:35
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động
Lần cuối làm bài: 2018-02-26 19:24:53
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 19:31:07
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 19:50:54
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2018-01-01 17:18:16
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2018-01-01 17:28:03
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2018-01-09 19:29:13
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-07-02 09:19:09
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2018-07-02 09:15:16

Luyện Tiếng Anh

59 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5900

Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 08:14:49
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 08:16:45
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2018-07-13 08:26:36
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 19:57:23
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 19:57:53
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 17:23:16
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-07-13 08:23:42
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 17:26:05
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 20:16:07
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 20:15:02
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2018-07-14 19:23:57
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 08:45:06
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's Sa Pa?
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 17:03:49
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 08:36:36
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 17:34:56
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 09:47:43
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 15:36:16
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 09:03:14
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 09:05:01
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you think of the two brothers?
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 15:52:43
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 15:53:51
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-02-05 08:40:22
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 15:40:08
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 15:39:03
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 08:13:54
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 15:04:58
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 16:26:16
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:45:42
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 07:44:58
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 15:50:22
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 20:28:55
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 21:24:24
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 16:32:49
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 17:10:10
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 15:40:24
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 15:47:11
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 15:57:12
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:01:00
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:12:05
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:21:28
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 19:10:11
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 17:49:59
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 17:02:17
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2019-01-26 19:08:20
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 15:35:51
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 08:56:53
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 18:45:54
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /f/ & /v/
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 18:56:47
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 19:50:44
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 14:55:27
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 09:09:03
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 15:45:09
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 07:24:00
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: could/ will be able to
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 07:32:46
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 17:28:51
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 20:13:17
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Body parts (Các bộ phận trên cơ thể)
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 08:19:48
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 09:11:57
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 19:56:26

Điểm thi

Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-13 15:47:53
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-12 15:21:52
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-09 19:15:18
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-09-21 20:06:27
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-21 20:03:20
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-09 07:48:27
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-09 07:45:41
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-01 16:07:38
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-01-09 19:19:15
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-15 20:06:43
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-15 19:54:20
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-15 19:53:04
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-23 15:28:43
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-11-10 16:32:45
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-11-06 07:17:50
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-06 07:10:46
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-02 19:39:40
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-30 16:47:42
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-30 16:46:21