Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kuroko Tetsuya. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kuroko Tetsuya

Kuroko Tetsuya
Chào các bạn! Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình!

Luyện toán

44 -Trung bình 8.84 - Tổng điểm 4683

Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 14:51:17
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2018-02-03 09:24:29
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-01-20 08:52:11
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-20 08:46:32
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-01-20 08:48:19
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
Lần cuối làm bài: 2018-01-13 08:47:13
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 15:27:13
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 15:22:54
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 16:29:14
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-01-07 16:26:17

Luyện văn - Tiếng Việt

58 -Trung bình 9.12 - Tổng điểm 8937

Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2018-01-09 19:29:13
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2018-01-01 17:28:03
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2018-01-01 17:18:16
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2017-12-31 19:50:54
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo bài văn miêu tả cây cối
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 19:31:07
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động
Lần cuối làm bài: 2018-02-26 19:24:53
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2018-02-26 19:13:35
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2018-02-09 19:39:12
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-02-09 19:37:24
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cao Bằng
Lần cuối làm bài: 2018-02-06 19:16:55

Luyện Tiếng Anh

56 -Trung bình 9.43 - Tổng điểm 6128

Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 19:56:26
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 09:11:57
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Body parts (Các bộ phận trên cơ thể)
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 08:19:48
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 17:28:51
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: could/ will be able to
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 07:32:46
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 07:24:00
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 15:45:09
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 09:09:03
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 14:55:27
Kuroko Tetsuya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 19:50:44

Điểm thi

Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-13 15:47:53
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-12 15:21:52
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-09 19:15:18
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-09-21 20:06:27
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-21 20:03:20
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-09 07:48:27
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-09 07:45:41
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-01 16:07:38
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-01-09 19:19:15
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-15 20:06:43
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-15 19:54:20
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-15 19:53:04
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-23 15:28:43
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-11-10 16:32:45
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-11-06 07:17:50
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-06 07:10:46
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-02 19:39:40
Kuroko Tetsuya làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-30 16:47:42
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-30 16:46:21