Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với titanic. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

titanic

titanic
uầy mấy thím có khỏe không? Nếu khẻo thì bấm 1 đúng nếu không khỏe thì bấm 3 đúng cho khỏe còn nếu bình thường thì đừng cố nhấn không đúng đó

Điểm thi

Luyện toán

54 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5400

titanic đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 06:55:19
titanic đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-12-01 19:34:26
titanic đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-12-06 05:31:35
titanic đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-12-09 05:29:23
titanic đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-12-14 14:29:36
titanic đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-12-17 21:55:54
titanic đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-17 21:58:00
titanic đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-17 22:01:08
titanic đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-17 22:03:06
titanic đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-17 22:05:02