Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tiểu Thư Họ Vũ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tiểu Thư Họ Vũ

Tiểu Thư Họ Vũ
Nếu có kẻ thứ ba vào cuộc thì e sẽ chấp nhận làm người ra đi, e ra đi k phải vì e sợ thua cuộc mà vì e ghét 2 chữ \"TRANH GIÀNH\" và nếu a thật lòng y e thì đã k có kẻ thứ ba

Luyện toán

67 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6700

Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-01-15 20:03:15
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-04-27 11:50:01
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 20:04:13
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 17:07:02
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-26 12:20:07
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 14:51:06
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-06-21 09:30:16
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-06-14 06:36:19
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-08-28 20:41:42
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-03-28 19:29:13
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 19:51:02
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-04-20 12:44:58
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2017-06-01 08:57:59
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-05-04 11:52:37
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm và đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-05-20 07:43:52
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-06-24 13:16:19
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 15:57:39
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-07-04 08:19:37
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính số tiền
Lần cuối làm bài: 2017-08-09 07:15:40
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-06-28 07:27:43
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-11-07 19:47:02
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2018-01-24 19:29:21
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 19:50:09
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 14:39:37
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm nằm trong, nằm ngoài hình tròn
Lần cuối làm bài: 2017-05-27 07:55:50
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 10:16:10
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-10-08 16:00:36
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-10-07 20:38:42
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-09-05 14:18:04
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-08-30 15:02:08
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-10-22 15:09:57
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-12-12 15:19:39
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-11-05 08:34:56
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-09-12 14:22:16
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-10 19:39:31
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 12:31:00
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 07:31:42
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-09-24 15:15:52
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 08:38:44
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-05 14:13:36
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-09-11 20:35:55
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-08 17:50:42
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-03-15 19:36:24
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 20:05:22
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-19 14:39:31
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-25 15:21:47
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-30 09:01:55
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 17:56:06
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2017-08-17 14:12:37
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 14:20:24
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2017-08-24 07:13:40
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-10-12 18:19:12
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-12-07 19:34:23
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-10-18 17:47:20
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-07-28 07:11:43
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2017-07-31 07:22:26
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-10-02 12:01:39
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2016-12-17 15:15:40
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-06-09 15:31:04
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2017-06-07 07:34:29
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2017-10-20 19:35:34
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-09-07 11:13:37
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2017-09-02 07:30:16
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2017-09-11 20:36:35
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 19:33:57
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 19:27:13
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 17:57:46

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ Ô, Ơ
Lần cuối làm bài: 2018-01-23 17:51:05
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-06 20:49:41

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 19:43:21
Tiểu Thư Họ Vũ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 16:58:29

Điểm thi

Tiểu Thư Họ Vũ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-01 18:48:21
Tiểu Thư Họ Vũ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-02 19:26:24
Tiểu Thư Họ Vũ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-23 16:07:03
Tiểu Thư Họ Vũ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-24 18:49:35
Tiểu Thư Họ Vũ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-20 21:23:37
Tiểu Thư Họ Vũ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-20 21:20:47
Tiểu Thư Họ Vũ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-20 21:18:49
Tiểu Thư Họ Vũ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-20 21:17:09
Tiểu Thư Họ Vũ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-22 16:00:36
Tiểu Thư Họ Vũ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-20 09:46:47
Tiểu Thư Họ Vũ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-20 09:36:35
Tiểu Thư Họ Vũ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-03 17:34:17
Tiểu Thư Họ Vũ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-26 18:54:39
Tiểu Thư Họ Vũ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-24 21:06:19
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-09 19:21:50
Tiểu Thư Họ Vũ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-09 19:19:18
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-04 08:56:12
Tiểu Thư Họ Vũ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-04 08:50:30
Tiểu Thư Họ Vũ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-22 20:06:42
Tiểu Thư Họ Vũ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-22 20:04:24
Tiểu Thư Họ Vũ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-22 20:00:39
Tiểu Thư Họ Vũ làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-15 20:16:57
Tiểu Thư Họ Vũ làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-04 20:40:31
Tiểu Thư Họ Vũ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-04 20:37:57
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-11-03 20:46:44
Tiểu Thư Họ Vũ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-03 20:43:20
Tiểu Thư Họ Vũ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-03 20:40:10
Tiểu Thư Họ Vũ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-03 20:37:59
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-18 11:14:09
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-10-18 11:08:14