Tiểu Thư Họ Vũ

Giới thiệu về bản thân

Nếu có kẻ thứ ba vào cuộc thì e sẽ chấp nhận làm người ra đi, e ra đi k phải vì e sợ thua cuộc mà vì e ghét 2 chữ \"TRANH GIÀNH\" và nếu a thật lòng y e thì đã k có kẻ thứ ba