Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Tiến Phi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Tiến Phi

Bùi Tiến Phi
Cày điểm hỏi đáp...

Điểm thi

Bùi Tiến Phi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-19 10:18:00
Bùi Tiến Phi làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-03 21:29:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-09 20:20:32

Luyện toán

14 -Trung bình 6.01 - Tổng điểm 2404

Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-06-10 18:20:46
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2014-12-19 18:02:00
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-12-20 08:41:42
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-02-18 19:05:21
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2014-12-20 08:54:49
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2014-12-20 08:59:42
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2014-12-24 20:12:01
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2014-12-30 18:00:38
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2014-12-24 20:24:09
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-01-03 12:51:18