Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Tiến Phi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Tiến Phi

Bùi Tiến Phi
Tui là thanh niên đang cày điểm hỏi đáp...

Điểm thi

Bùi Tiến Phi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-19 10:18:00
Bùi Tiến Phi làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-03 21:29:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-09 20:20:32

Luyện toán

14 -Trung bình 6.01 - Tổng điểm 2404

Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-06-10 18:20:46
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2014-12-19 18:02:00
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-12-20 08:41:42
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-02-18 19:05:21
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2014-12-20 08:54:49
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2014-12-20 08:59:42
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2014-12-24 20:12:01
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2014-12-30 18:00:38
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2014-12-24 20:24:09
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-01-03 12:51:18