Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bùi Tiến Phi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bùi Tiến Phi

Bùi Tiến Phi
Cày điểm hỏi đáp...

Luyện toán

14 -Trung bình 6.01 - Tổng điểm 2404

Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-02-07 09:38:09
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2015-01-17 13:32:13
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-01-03 12:57:06
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành, hình thoi
Lần cuối làm bài: 2015-01-03 12:53:27
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-01-03 12:51:18
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2014-12-24 20:24:09
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2014-12-30 18:00:38
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2014-12-24 20:12:01
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2014-12-20 08:59:42
Bùi Tiến Phi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2014-12-20 08:54:49

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Bùi Tiến Phi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-19 10:18:00
Bùi Tiến Phi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-03 21:29:03
Bùi Tiến Phi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-09 20:20:32