Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với The Lonely Cancer. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

The Lonely Cancer

The Lonely Cancer
Hi everybody ! Please come and visit my little house ! You know , everyone in the world are all need to study and studying is very important ! It is the key to open a brightly future , too . I think in the world nothing can like study . Who comes my little house please make friend with me !

Luyện toán

122 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 12200

The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 09:11:07
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 12:26:19
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 07:26:01
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-06-14 11:33:19
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-06-17 10:04:45
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-06-20 09:27:17
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-07-15 07:24:02
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 09:05:37
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 09:07:43
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 11:23:49
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 11:29:20
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-07-19 11:11:10
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-07-23 13:56:57
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-06-22 06:55:49
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-10-30 12:10:33
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-06-29 19:53:24
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-11-04 13:31:28
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-08-14 15:26:26
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-09-13 21:07:53
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 19:26:36
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-12-22 11:44:07
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 21:06:31
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-09-23 11:10:10
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-12-29 19:50:56
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-07-03 13:25:48
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-11-12 20:32:55
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-07-07 07:40:46
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-11-15 20:32:39
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-12-29 22:40:35
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 20:08:11
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ số có hai chữ số với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 20:57:28
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ không nhớ các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 21:02:18
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-10-12 17:05:55
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 07:38:19
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm và đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 08:37:54
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2016-10-21 13:45:45
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2017-01-01 10:48:08
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2017-01-01 11:05:54
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 11:49:03
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 11:54:10
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 12:00:42
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 8+5, 28+5, 38+25
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 19:48:57
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 13:38:51
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 7+5, 47+5, 47+25
Lần cuối làm bài: 2017-01-03 21:57:37
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-01-05 08:44:26
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-01-05 08:51:22
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-12-08 11:19:05
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2017-01-01 12:40:10
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 12:49:24
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-01-13 15:25:03
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-01-13 15:30:58
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-01-14 12:32:53
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 12:36:01
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 06:41:01
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 10:10:13
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-07-15 12:32:59
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-10-08 12:34:53
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-12-14 12:18:58
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 14:48:15
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 08:40:23
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 08:43:46
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-07-29 20:26:04
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 07:58:33
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 12:22:11
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm nằm trong, nằm ngoài hình tròn
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 08:56:11
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 09:52:09
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 11:44:30
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-02-07 08:47:53
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-03-03 12:29:28
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-03-23 13:31:18
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-02-08 10:56:36
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-03-28 09:32:22
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-03-21 12:31:11
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-02-20 20:16:15
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 11:56:55
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 21:23:01
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-01-04 17:20:56
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-01-06 13:16:43
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-01-08 12:38:59
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 11:05:59
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-08-17 11:50:30
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-08-30 15:05:41
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-09-09 19:28:46
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 10:14:56
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-11-25 13:30:46
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-11-30 12:27:32
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-12-05 19:56:19
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-01-01 11:13:02
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-01-01 12:28:52
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm cách đoạn
Lần cuối làm bài: 2016-12-29 18:06:43
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2016-10-04 11:47:34
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 11:44:49
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số và phép tính
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 11:33:23
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 12:18:05
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-04-24 16:24:28
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-12 10:49:00
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-06-06 10:49:25
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-01 08:30:42
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-06 19:58:21
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-28 12:35:34
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-31 20:17:36
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-06-11 10:30:07
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-09 12:38:07
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-22 08:23:47
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-25 12:27:22
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 07:47:14
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-02-26 17:27:13
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng phép tính ngược
Lần cuối làm bài: 2017-01-01 13:34:28
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-07-10 10:41:06
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-10-27 11:05:11
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-12-18 12:36:15
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 07:21:36
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 09:03:03
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh kết quả phép tính
Lần cuối làm bài: 2016-12-17 15:33:36
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Không thực hiện phép tính, so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 06:53:39
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2016-08-07 08:39:06
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 07:09:22
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2016-08-03 11:31:13
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2017-01-07 20:12:25
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 14:45:29
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-01-02 11:47:02
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 11:04:38

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

The Lonely Cancer làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-07 08:45:04
The Lonely Cancer làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-07 08:42:32
The Lonely Cancer làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-07 08:30:17
The Lonely Cancer làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-07 20:22:05
The Lonely Cancer làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-06 20:22:27