Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với The Lonely Cancer. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

The Lonely Cancer

The Lonely Cancer
Hi everybody ! Please come and visit my little house ! You know , everyone in the world are all need to study and studying is very important ! It is the key to open a brightly future , too . I think in the world nothing can like study . Who comes my little house please make friend with me !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-07 08:45:04
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-07 08:42:32
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-07 08:30:17
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-07 20:22:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-06 20:22:27

Luyện toán

122 -Trung bình 9.99 - Tổng điểm 12285

The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 14:45:29
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-02-08 10:56:36
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-07-29 20:26:04
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 11:44:30
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 12:18:05
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-02-07 08:47:53
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2016-08-03 11:31:13
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 09:52:09
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-02-20 20:16:15
The Lonely Cancer đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 12:22:11