Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Tiến Lợi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Tiến Lợi

Nguyễn Tiến Lợi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyễn Tiến Lợi
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

18 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1800

Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 20:32:00
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 14:53:41
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 19:47:59
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 19:52:30
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 14:46:02
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 19:25:03
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 20:01:24
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 19:55:41
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 20:39:35
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2020-02-07 19:31:33
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 19:48:33
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:32:36
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:55:37
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 20:04:00
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số và phép chia số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 20:26:10
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 20:20:22
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 20:00:46
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ bản đồ
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 20:44:52

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 20:21:19
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 20:38:09

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Tiến Lợi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-02-16 20:02:41
Nguyễn Tiến Lợi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-16 19:57:31
Nguyễn Tiến Lợi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-14 20:03:12
Nguyễn Tiến Lợi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-01-14 20:00:21
Nguyễn Tiến Lợi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-14 19:53:13