Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Tiến Lợi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Tiến Lợi

Nguyễn Tiến Lợi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Nguyễn Tiến Lợi
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

15 -Trung bình 5.53 - Tổng điểm 2763

Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 20:04:00
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 20:01:24
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-01-13 19:55:41
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:32:36
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:55:37
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 19:52:30
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 19:48:33
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 19:47:59
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 20:20:22
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 20:00:46

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 5.80 - Tổng điểm 232

Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 20:38:09
Nguyễn Tiến Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 20:21:19

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Tiến Lợi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-14 20:03:12
Nguyễn Tiến Lợi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-01-14 20:00:21
Nguyễn Tiến Lợi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-14 19:53:13