Thắng vs Trung

Giới thiệu về bản thân

Đúng theo dự kiến. Hihi ^-^. TML