Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thắng vs Trung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thắng vs Trung

Thắng vs Trung
Đúng theo dự kiến. Hihi ^-^. TML

Luyện toán

55 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5500

Thắng vs Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-03-25 16:39:28
Thắng vs Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 19:51:12
Thắng vs Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-03-02 11:35:05
Thắng vs Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-03-02 11:30:13
Thắng vs Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2016-02-28 14:12:20
Thắng vs Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-02-26 11:09:49
Thắng vs Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-02-25 11:21:15
Thắng vs Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-25 11:16:56
Thắng vs Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-02-25 11:15:05
Thắng vs Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-02-25 11:13:06

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-07 21:40:26
Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-06 16:32:23
Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-27 17:27:27
Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-27 17:18:50
Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-27 17:14:06
Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-27 17:08:44
Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-22 14:58:19
Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-22 14:54:14
Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-22 14:51:54
Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-22 14:43:27
Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-15 06:54:08
Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-15 06:42:19
Thắng vs Trung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-13 17:41:50