Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖²⁴ʱ๖ۣۜKαĭтσ❄๖ۣۜKĭɗ༉. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖²⁴ʱ๖ۣۜKαĭтσ❄๖ۣۜKĭɗ༉

๖²⁴ʱ๖ۣۜKαĭтσ❄๖ۣۜKĭɗ༉
Bt hôm qua crush của tui nói gì ko MK CHIA TAY ĐI :((
  • Tên: ๖²⁴ʱ๖ۣۜKαĭтσ❄๖ۣۜKĭɗ༉
  • Đang học tại: Trường THCS Kim Đồng
  • Địa chỉ: Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
  • Điểm hỏi đáp: 17636SP, -13GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 334SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

38 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3800

๖²⁴ʱ๖ۣۜKαĭтσ❄๖ۣۜKĭɗ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 15:29:16
๖²⁴ʱ๖ۣۜKαĭтσ❄๖ۣۜKĭɗ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:52:18
๖²⁴ʱ๖ۣۜKαĭтσ❄๖ۣۜKĭɗ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:49:43
๖²⁴ʱ๖ۣۜKαĭтσ❄๖ۣۜKĭɗ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:14:24
๖²⁴ʱ๖ۣۜKαĭтσ❄๖ۣۜKĭɗ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:11:58
๖²⁴ʱ๖ۣۜKαĭтσ❄๖ۣۜKĭɗ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:10:03
๖²⁴ʱ๖ۣۜKαĭтσ❄๖ۣۜKĭɗ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:07:44
๖²⁴ʱ๖ۣۜKαĭтσ❄๖ۣۜKĭɗ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:06:32
๖²⁴ʱ๖ۣۜKαĭтσ❄๖ۣۜKĭɗ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:03:00
๖²⁴ʱ๖ۣۜKαĭтσ❄๖ۣۜKĭɗ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:00:46

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

๖²⁴ʱ๖ۣۜKαĭтσ❄๖ۣۜKĭɗ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 17:05:36

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

๖²⁴ʱ๖ۣۜKαĭтσ❄๖ۣۜKĭɗ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 17:07:45
๖²⁴ʱ๖ۣۜKαĭтσ❄๖ۣۜKĭɗ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 16:15:05
๖²⁴ʱ๖ۣۜKαĭтσ❄๖ۣۜKĭɗ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 16:15:25
๖²⁴ʱ๖ۣۜKαĭтσ❄๖ۣۜKĭɗ༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 16:19:34
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 16:24:02

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-14 14:19:21
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-10 08:03:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-06 16:18:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-28 09:18:56
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-23 18:14:05