Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ᴾᴿᴼシミ★VŤĐ__ŋεω★彡︵²⁰⁰⁵. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ᴾᴿᴼシミ★VŤĐ__ŋεω★彡︵²⁰⁰⁵

ᴾᴿᴼシミ★VŤĐ__ŋεω★彡︵²⁰⁰⁵
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

42 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4200

ᴾᴿᴼシミ★VŤĐ__ŋεω★彡︵²⁰⁰⁵ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 17:22:48
ᴾᴿᴼシミ★VŤĐ__ŋεω★彡︵²⁰⁰⁵ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 17:21:34
ᴾᴿᴼシミ★VŤĐ__ŋεω★彡︵²⁰⁰⁵ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 17:20:30
ᴾᴿᴼシミ★VŤĐ__ŋεω★彡︵²⁰⁰⁵ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 17:18:50
ᴾᴿᴼシミ★VŤĐ__ŋεω★彡︵²⁰⁰⁵ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 15:29:16
ᴾᴿᴼシミ★VŤĐ__ŋεω★彡︵²⁰⁰⁵ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:52:18
ᴾᴿᴼシミ★VŤĐ__ŋεω★彡︵²⁰⁰⁵ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:49:43
ᴾᴿᴼシミ★VŤĐ__ŋεω★彡︵²⁰⁰⁵ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:14:24
ᴾᴿᴼシミ★VŤĐ__ŋεω★彡︵²⁰⁰⁵ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:11:58
ᴾᴿᴼシミ★VŤĐ__ŋεω★彡︵²⁰⁰⁵ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 16:10:03

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

ᴾᴿᴼシミ★VŤĐ__ŋεω★彡︵²⁰⁰⁵ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 17:05:36

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Lần cuối làm bài: 2019-09-05 15:37:56
ᴾᴿᴼシミ★VŤĐ__ŋεω★彡︵²⁰⁰⁵ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 17:07:45
ᴾᴿᴼシミ★VŤĐ__ŋεω★彡︵²⁰⁰⁵ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 16:15:05
ᴾᴿᴼシミ★VŤĐ__ŋεω★彡︵²⁰⁰⁵ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 16:15:25
ᴾᴿᴼシミ★VŤĐ__ŋεω★彡︵²⁰⁰⁵ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 16:19:34
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 16:24:02

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-14 14:19:21
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-10 08:03:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-06 16:18:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-28 09:18:56
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-23 18:14:05