Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ✰ ღ๖ۣۜDαɾƙ ๖ۣۜBαηɠ ๖ۣۜSĭℓεηтღ✰( Cool Team ). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

✰ ღ๖ۣۜDαɾƙ ๖ۣۜBαηɠ ๖ۣۜSĭℓεηтღ✰( Cool Team )

✰ ღ๖ۣۜDαɾƙ ๖ۣۜBαηɠ ๖ۣۜSĭℓεηтღ✰( Cool Team )
hiện tượng sẽ lm cả 1 vũ trụ vào 1 trình tự nhất định thôi !
  • Tên: ✰ ღ๖ۣۜDαɾƙ ๖ۣۜBαηɠ ๖ۣۜSĭℓεηтღ✰( Cool Team )
  • Đang học tại: Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
  • Địa chỉ: Quận 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điểm hỏi đáp: 11417SP, 10GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

19 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1900

Lần cuối làm bài: 2018-09-23 14:56:20
Lần cuối làm bài: 2017-05-04 02:48:47
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 19:57:21
✰ ღ๖ۣۜDαɾƙ ๖ۣۜBαηɠ ๖ۣۜSĭℓεηтღ✰( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-05-16 17:52:32
Lần cuối làm bài: 2017-07-01 09:44:38
Lần cuối làm bài: 2017-05-09 17:40:29
Lần cuối làm bài: 2018-11-17 16:29:58
✰ ღ๖ۣۜDαɾƙ ๖ۣۜBαηɠ ๖ۣۜSĭℓεηтღ✰( Cool Team ) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2017-05-12 17:38:57
Lần cuối làm bài: 2017-05-25 17:13:53
Lần cuối làm bài: 2017-05-02 06:19:29

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.80 - Tổng điểm 48

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-25 17:35:27
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-22 10:33:19
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-02 14:09:19
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-02 14:05:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-02 14:03:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-02 14:01:32
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-02 13:54:43