Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với •Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

•Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ

•Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ
Off dài ngày nà :)\n# Byee tất cả các bạn nà :))\n
  • Tên: •Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ
  • Đang học tại: Trường THCS Tân Mai
  • Địa chỉ: Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
  • Điểm hỏi đáp: 113SP, 2GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:03:04
•Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:53:18
•Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 17:13:15
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 07:53:56
•Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:15:49
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 16:59:38
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 08:09:26
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:24:50
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:02:10
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 16:52:33
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:42:29
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:38:28
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 06:54:58
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:33:29
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:40:36

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

•Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 16:48:05
•Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:27:32

Luyện Tiếng Anh

43 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4300

Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:18:36
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 07:49:26
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 08:12:32
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 16:21:08
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 08:16:41
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 08:25:12
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 07:47:33
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 08:13:54
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 08:20:56
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 17:59:10
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 08:27:49
•Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:12:37
•Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:07:05
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:17:38
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 18:03:10
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 16:46:18
•Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:50:05
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 07:52:27
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 16:23:37
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 18:13:32
•Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:51:51
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:12:08
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 18:15:28
•Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:54:32
•Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:42:14
•Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:47:33
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:36:27
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 19:34:52
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 18:07:34
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 21:07:11
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 19:29:26
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 19:42:29
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 15:19:49
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 15:20:17
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:12:52
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 15:18:10
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:16:33
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 15:21:06
•Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:51:57
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:49:43
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:49:26
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:25:18
•Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:49:01

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-12 21:54:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-12 17:44:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-11 17:45:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-11 17:41:38