Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với •Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

•Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ

•Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ
Happy New Year ! 2020
  • Tên: •Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ
  • Đang học tại: Trường THCS Tân Mai
  • Địa chỉ: Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
  • Điểm hỏi đáp: 94SP, 2GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 27SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

15 -Trung bình 6.00 - Tổng điểm 1859

•Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 17:13:15
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 16:52:33
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 16:59:38
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 08:09:26
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 06:54:58
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 07:53:56
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:42:29
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:40:36
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:33:29
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:24:50

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 5.35 - Tổng điểm 214

•Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 20:27:32
•Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 16:48:05

Luyện Tiếng Anh

43 -Trung bình 8.26 - Tổng điểm 4627

•Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:49:01
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:25:18
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:49:26
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:49:43
•Lovely• ๖ۣۜTεαм ๖ۣۜTαм ๖ۣۜGĭᢠ๖ۣۜQυỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:51:57
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 15:21:06
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:16:33
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 15:18:10
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 17:12:52
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 15:20:17

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-12 21:54:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-12 17:44:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-11 17:45:03
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-11 17:41:38