Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Sky MTP Thùy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Sky MTP Thùy

Sky MTP Thùy
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 7.50 - Tổng điểm 150

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Sky MTP Thùy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-13 20:58:56
Sky MTP Thùy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-13 20:56:31
Sky MTP Thùy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2016-05-13 17:48:05
Sky MTP Thùy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-13 17:20:09