Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với King Apollo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

King Apollo

King Apollo
Nghịch ngợm phá phách phong cách A2

Luyện toán

23 -Trung bình 9.09 - Tổng điểm 2364

King Apollo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 16:18:43
King Apollo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 18:23:20
King Apollo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 18:51:16
King Apollo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 14:56:32
King Apollo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng hồ. Thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 10:10:23
King Apollo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian theo hệ 12 giờ và 24 giờ
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 09:02:48
King Apollo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 18:11:38
King Apollo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 18:32:40
King Apollo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 14:23:16
King Apollo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 15:46:40

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

King Apollo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 09:28:53
King Apollo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 09:40:44
King Apollo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 09:37:52
King Apollo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 09:25:51

Luyện Tiếng Anh

89 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8900

King Apollo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 20:08:33
King Apollo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 18:28:09
King Apollo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 10:44:07
King Apollo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 10:13:37
King Apollo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 21:50:46
King Apollo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 10:16:19
King Apollo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 21:47:17
King Apollo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 15:28:21
King Apollo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 15:22:20
King Apollo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 15:18:46

Điểm thi

King Apollo làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-04 09:19:53
King Apollo làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-04 09:06:06
King Apollo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-04 08:54:27
King Apollo làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-19 08:58:44
King Apollo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-08 17:59:42
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-12-06 17:47:25
King Apollo làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-25 09:39:54
King Apollo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-03 09:37:37
King Apollo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-14 15:10:44
King Apollo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-14 15:08:16
King Apollo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-09 20:45:38
King Apollo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-09 20:44:42
King Apollo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-30 08:07:54
King Apollo làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-08 08:24:16
King Apollo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.3 điểm
Điểm cao nhất: 7.3, Nộp bài lúc 2018-09-07 09:20:04
King Apollo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-07 09:15:09
King Apollo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-07 09:12:41
King Apollo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-09-06 08:54:17