Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Thị Thùy Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Thị Thùy Linh CTV

Phạm Thị Thùy Linh
Tết này vẫn giống tết xưa...

Luyện toán

63 -Trung bình 8.23 - Tổng điểm 6827

Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 21:15:19
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 21:02:58
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 06:49:36
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 17:01:47
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 16:56:34
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:53:19
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:45:27
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:43:20
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 16:54:40
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:37:06

Luyện văn - Tiếng Việt

29 -Trung bình 7.98 - Tổng điểm 3431

Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 16:49:05
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng kết phần Văn
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 12:39:21
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng kết phần Văn
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 12:34:38
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gic)
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 05:57:49
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đi bộ ngao du
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:47:22
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hội thoại
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:04:10
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bàn luận về phép học (Luận học pháp)
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 20:17:35
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nước Đại Việt ta
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 20:13:21
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngắm trăng (Vọng nguyệt)
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 07:50:55
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức cảnh Pác Bó
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 21:35:16

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 8.88 - Tổng điểm 710

Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 16:53:28
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:18:17
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:13:32
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 20:04:28
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 19:58:05
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 20:51:46
Phạm Thị Thùy Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 19:57:24

Điểm thi

Phạm Thị Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-06 20:04:34
Phạm Thị Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-06 20:00:05
Phạm Thị Thùy Linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-05 20:29:01