Habin_ Ngốc

Giới thiệu về bản thân

♥ Nước mắt và nụ cười Nỗi đau và hạnh phúc . . . Người ta thường khóc khi bị tổn thương Thường cười khi thật hạnh phúc . . . Nhưng có một điều nghịch lý rằng : + Khi người ta QUÁ đớn đau, người ta lại cười + Khi người ta QUÁ hạnh phúc, người ta lại khóc Bởi lẽ rằng giọt nước mắt chẳng đủ đắng cay để xóa nhòa vết xước …Cũng bởi lẽ rằng nụ cười chẳng đủ để diễn tả niềm vui …. ★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★ ★˛˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★Merry*★* 。*˛. ˛°_██_*.。*./ ♥ \ .˛* .˛。.˛.*.★* *★ 。* ˛. (• ..•)*.。*/♫
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)
Bạn chưa có hoạt động nào !!!