Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Habin_ Ngốc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Habin_ Ngốc

Habin_ Ngốc
♥ Nước mắt và nụ cười Nỗi đau và hạnh phúc . . . Người ta thường khóc khi bị tổn thương Thường cười khi thật hạnh phúc . . . Nhưng có một điều nghịch lý rằng : + Khi người ta QUÁ đớn đau, người ta lại cười + Khi người ta QUÁ hạnh phúc, người ta lại khóc Bởi lẽ rằng giọt nước mắt chẳng đủ đắng cay để xóa nhòa vết xước …Cũng bởi lẽ rằng nụ cười chẳng đủ để diễn tả niềm vui …. ★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★ 。★ ★˛˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★˚˛*˛°.˛*.˛°˛.*★Merry*★* 。*˛. ˛°_██_*.。*./ ♥ \ .˛* .˛。.˛.*.★* *★ 。* ˛. (• ..•)*.。*/♫

Điểm thi

Habin_ Ngốc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-07 20:54:19
Habin_ Ngốc làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-12 13:57:02
Habin_ Ngốc làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-05-12 13:51:14
Habin_ Ngốc làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-12 13:31:40

Luyện toán

16 -Trung bình 9.02 - Tổng điểm 1895

Habin_ Ngốc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-05-08 20:40:24
Habin_ Ngốc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-06 21:02:11
Habin_ Ngốc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-09 16:03:54
Habin_ Ngốc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 11:53:54
Habin_ Ngốc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-06 20:48:51
Habin_ Ngốc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-05-06 20:54:25
Habin_ Ngốc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-05-06 20:55:38
Habin_ Ngốc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-05-06 20:41:53
Habin_ Ngốc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 11:58:33
Habin_ Ngốc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 12:02:42