Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Đặng Thúy Hòa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Đặng Thúy Hòa

Trần Đặng Thúy Hòa
nakoe no katachi kisou komi achi cotu có nghĩa là đời tôi còn trẻ và lúc nào cũng bị chọc vì khiếm thính . nên tôi muốn chết nhưng có người cản nên không chết được .

Luyện toán

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Trần Đặng Thúy Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-04-06 07:47:43
Trần Đặng Thúy Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-04-13 12:41:29
Trần Đặng Thúy Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 07:22:27
Trần Đặng Thúy Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 12:01:28
Trần Đặng Thúy Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-23 12:25:19
Trần Đặng Thúy Hòa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-03-26 17:43:00

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-14 20:21:33