Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thuỳ Dung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thuỳ Dung

Nguyễn Thuỳ Dung
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 5.53 - Tổng điểm 166

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Thuỳ Dung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-09-27 14:53:22
Nguyễn Thuỳ Dung làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-27 14:50:28
Nguyễn Thuỳ Dung làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-27 14:43:10
Nguyễn Thuỳ Dung làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-27 14:41:56
Nguyễn Thuỳ Dung làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-09-27 14:33:52