Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyen thuy chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyen thuy chi

nguyen thuy chi
chào mừng các bạn đến với ngôi nhà có tên winx của mình

Điểm thi

nguyen thuy chi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-15 19:08:41
nguyen thuy chi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-15 19:07:12

Luyện toán

20 -Trung bình 9.57 - Tổng điểm 2200

nguyen thuy chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2015-12-23 16:18:21
nguyen thuy chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-05-11 16:23:57
nguyen thuy chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-12-13 21:14:04
nguyen thuy chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-01-30 21:10:51
nguyen thuy chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2016-03-22 19:51:58
nguyen thuy chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 19:22:01
nguyen thuy chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-01-24 18:30:14
nguyen thuy chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 19:12:14
nguyen thuy chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-10-20 22:01:24
nguyen thuy chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-10-30 18:26:51