Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Trần Thuỷ Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Trần Thuỷ Chi

Lê Trần Thuỷ Chi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 6.90 - Tổng điểm 276

Lần cuối làm bài: 2019-05-05 00:28:54

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.85 - Tổng điểm 97

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 9.70 - Tổng điểm 776

Lê Trần Thuỷ Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 23:35:22
Lê Trần Thuỷ Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 23:19:50
Lê Trần Thuỷ Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 22:56:29
Lê Trần Thuỷ Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 22:40:33
Lê Trần Thuỷ Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 15:19:49
Lê Trần Thuỷ Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 23:44:08
Lê Trần Thuỷ Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 23:24:34

Điểm thi

Lê Trần Thuỷ Chi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-28 23:31:21