Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tề Mặc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tề Mặc

Tề Mặc
https://www.youtube.com/watch?v=9kaCAbIXuyg

Luyện toán

7 -Trung bình 8.53 - Tổng điểm 1194

Tề Mặc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-12-08 12:52:38
Tề Mặc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-12-08 12:55:47
Tề Mặc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-10-20 12:28:22
Tề Mặc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-10-17 12:08:47
Tề Mặc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-10-15 10:13:01
Tề Mặc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-10-15 08:15:58
Tề Mặc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-10-10 20:30:01

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Tề Mặc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2017-10-14 22:12:28

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi