Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đoàn Thu Thuỷ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đoàn Thu Thuỷ

Đoàn Thu Thuỷ
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !Nhớ thường xuyên ghé thăm nhà mình nha.Hãy ủng hộ ngôi nhà toán học của mình nhé!

Luyện toán

34 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3400

Đoàn Thu Thuỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 18:01:57
Đoàn Thu Thuỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 19:10:12
Đoàn Thu Thuỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 19:09:29
Đoàn Thu Thuỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian theo hệ 12 giờ và 24 giờ
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 09:32:25
Đoàn Thu Thuỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 19:17:38
Đoàn Thu Thuỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 09:18:10
Đoàn Thu Thuỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-09-01 21:30:04
Đoàn Thu Thuỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 15:22:46
Đoàn Thu Thuỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, giờ
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 10:53:18
Đoàn Thu Thuỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2018-08-01 17:50:07

Luyện văn - Tiếng Việt

26 -Trung bình 9.97 - Tổng điểm 2692

Đoàn Thu Thuỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 16:10:28
Đoàn Thu Thuỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2017-12-19 15:23:25
Đoàn Thu Thuỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tự thuật
Lần cuối làm bài: 2018-04-07 13:05:15
Đoàn Thu Thuỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ C, D, Đ
Lần cuối làm bài: 2017-12-21 17:11:07
Đoàn Thu Thuỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 20:20:53
Đoàn Thu Thuỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Rùa và Thỏ
Lần cuối làm bài: 2018-03-15 21:47:36
Đoàn Thu Thuỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 86: ôp ơp (hộp, lớp)
Lần cuối làm bài: 2017-12-27 12:49:35
Đoàn Thu Thuỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2018-01-09 19:15:20
Đoàn Thu Thuỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 29: ia (tía)
Lần cuối làm bài: 2017-12-21 17:06:31
Đoàn Thu Thuỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 28: Chữ thường, chữ hoa
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 11:03:52

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Đoàn Thu Thuỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 18:32:12
Đoàn Thu Thuỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 18:26:00
Đoàn Thu Thuỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 18:23:53
Đoàn Thu Thuỷ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 18:21:38

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-08 19:32:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-08 19:26:57
Đoàn Thu Thuỷ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-08 18:05:01
Đoàn Thu Thuỷ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-08 18:03:56
Đoàn Thu Thuỷ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-07 19:19:14
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-01-07 19:14:34
Đoàn Thu Thuỷ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-05 20:26:22
Đoàn Thu Thuỷ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-05 20:17:33
Đoàn Thu Thuỷ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-21 16:17:28
Đoàn Thu Thuỷ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-01 16:26:38
Đoàn Thu Thuỷ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-01 16:25:21
Đoàn Thu Thuỷ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-01 16:23:15