Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với trang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

trang

trang
Lần đầu cậu đối xử với tôi như thế, tôi đã vô cùng suy sụp tinh thần. Thời gian qua, mọi thứ dần hàn gắn lại nhưng cậu lại một lần nữa đối xử như thế với tôi. Lần này, tôi đã đối mặt với nó một cách thản nhiên hơn rồi, không còn đau lòng như trước nữa cậu à!

Luyện toán

124 -Trung bình 8.21 - Tổng điểm 14128

trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 17:38:46
trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 19:53:06
trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có mẫu số khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-08-05 20:44:49
trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-07-23 20:49:10
trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-07-23 20:54:49
trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-07-21 09:42:39
trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-07-21 09:17:46
trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-07-20 20:28:05
trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-07-08 17:00:55
trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-13 21:10:00

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 7.47 - Tổng điểm 2539

trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảnh khuya
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 19:38:14
trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2018-08-20 20:00:10
trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tổng hợp
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 21:39:41
trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học
Lần cuối làm bài: 2017-10-31 20:02:30
trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích dưa hấu
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 21:05:47

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 9.13 - Tổng điểm 274

trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 16:50:39
trang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you going this summer?
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 14:53:24

Điểm thi

trang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-22 21:02:40
trang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-05-22 20:49:59
trang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-08 20:24:17
trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-08 20:18:55
trang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-26 22:18:07
trang làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-26 16:17:34
trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-16 15:13:34
trang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-16 14:25:53
trang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-08 22:14:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-08 20:43:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-08 08:10:11
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-07 15:05:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-04 22:02:20
trang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-28 21:35:50
trang làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-28 21:31:47
trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-28 21:26:47
trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-28 21:23:35
trang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-28 21:20:13
trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-28 21:12:24
trang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-23 21:26:49
trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-23 21:23:43
trang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-23 21:19:29
trang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-21 21:49:09
trang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-21 21:30:33
trang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-21 21:26:41
trang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-08 21:58:15
trang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-08 21:18:33
trang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-08 21:11:50
trang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-08 21:02:23
trang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-04 16:00:16