Tran Thi Thu Thao

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Tran Thi Thu Thao

250 *15 = 3750 (g) . Doi 3750g =3,75 kg .đảm bảo 100%

(995 - 100 )  :5 +1 = 180 nhớ k cho mình ra đảm bảo 100%

 a> đổi 33km =33000m , 1gio =60 phút                                                                                                                                                                         trung bình mỗi phút đoàn tàu đó đi được :     33000 :60 = 550 ( m )                                                                                                                        b> đổi 1gio 12 phút = 72 phút                                                                                                                                                                                            sau  1 giờ 12 phút đoàn tàu đó đi được : 550 * 72 = 39600 ( m)                                                                                                                               doi 39600 m =39,6 km                                                                                                                                                                                                                                                     đáp số : a > 550 m ; b>39,6 km

ai trả lời nhanh câu này mình sẽ k cho

ai trả lời nhanh câu này mình sẽ k cho

Tổng mới là:

72 - 8 = 64

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 1 = 4 phần

Số chia là:

64 : 4 = 16

Số bị chia là:

72 - 16 = 56

Đáp số : SBC : 56

SC : 16

Vì đây là số tự nhiên nhỏ nhất nên các chữ số ít nhất 
Vì 62 là số chia 9 dư 8 nên số các chữ số 9 của số đó là : ( 62 - 8 ) : 9 = 6 
Vậy số nhỏ nhất cần tìm là 8999999 

tổng vận tốc:54+36=90 km/giờ

sau số giờ 2 ô tô gặp nhau là:180:90=2 giờ 

           đáp số:2 giờ

Một tuần lễ có 7 ngày.

Thực hiện phép chia ta có : 366 : 7 = 52 (dư 2). Vậy năm nhuận gồm 52 tuần lễ và 2 ngày.

Đáp số : 52 tuần lễ và 2 ngày.