Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kookie Nguyễn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kookie Nguyễn

Kookie Nguyễn
chào mừng các bạn đã đến nhà mình. Đến rồi thì kết bạn với mình nha. hihi !

Luyện toán

25 -Trung bình 8.12 - Tổng điểm 3167

Kookie Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước nguyên, bội nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-01-25 21:09:29
Kookie Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2018-01-25 20:26:21
Kookie Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2018-01-01 21:02:38
Kookie Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-11-29 20:53:46
Kookie Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 20:58:40
Kookie Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2017-11-23 20:03:25
Kookie Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2017-11-21 20:59:35
Kookie Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 20:11:31
Kookie Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2017-11-08 20:40:33
Kookie Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-11-05 15:52:16

Luyện văn - Tiếng Việt

9 -Trung bình 7.89 - Tổng điểm 1183

Kookie Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ đồng âm
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 21:29:10
Kookie Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát châm biếm
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 21:47:55
Kookie Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát than thân
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 21:35:08
Kookie Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ láy
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 21:13:47
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 15:30:36
Kookie Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 20:37:02
Kookie Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 20:02:47
Kookie Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 20:20:22
Kookie Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 16:35:41

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 3.80 - Tổng điểm 38

Điểm thi

Kookie Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-23 20:22:58
Kookie Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-18 20:55:01
Kookie Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-18 20:21:10
Kookie Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-02 20:57:57
Kookie Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-02 20:48:11
Kookie Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-01 19:18:30
Kookie Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-01 19:02:50
Kookie Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-08 20:50:51
Kookie Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-03 19:21:30
Kookie Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-29 19:20:45