Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen tuan cuong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen tuan cuong

Nguyen tuan cuong
hello

Luyện toán

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

Lần cuối làm bài: 2018-05-12 19:37:42
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 20:13:53
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 08:14:30
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2017-12-13 20:20:02
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ vuông góc trong hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-04-18 20:43:52
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-04-15 23:06:48
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chóp đều, hình chóp cụt đều
Lần cuối làm bài: 2018-05-08 20:45:55
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân thức đại số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2017-11-24 16:46:19
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các dấu hiệu nhận biết hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2017-10-26 21:25:09
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về chữ số tận cùng
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 20:52:36
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 17:12:16
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 18:08:31
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 14:12:42

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2018-07-13 15:53:56
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:47:25
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 22:45:10
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's right up my street!
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:10:37
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Which festival should I see?
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:31:52
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My battery was flat
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 21:04:16

Điểm thi

Nguyen tuan cuong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-02 17:48:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-14 21:05:52