Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen tuan cuong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen tuan cuong

Nguyen tuan cuong
hello

Luyện toán

13 -Trung bình 4.87 - Tổng điểm 2826

Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 17:12:16
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về chữ số tận cùng
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 20:52:36
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 18:08:31
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 08:14:30
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 14:12:42
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 20:13:53
Lần cuối làm bài: 2018-05-12 19:37:42
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chóp đều, hình chóp cụt đều
Lần cuối làm bài: 2018-05-08 20:45:55
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ vuông góc trong hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-04-18 20:43:52
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-04-15 23:06:48

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.46 - Tổng điểm 866

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 4.96 - Tổng điểm 1191

Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My battery was flat
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 21:04:16
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Which festival should I see?
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:31:52
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's right up my street!
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:10:37
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 22:45:10
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:47:25
Nguyen tuan cuong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2018-07-13 15:53:56

Điểm thi

Nguyen tuan cuong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-02 17:48:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-14 21:05:52