Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thu Ngân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thu Ngân

Thu Ngân
Vừa mới vào năm hok mới, chương trình hok ko nặng lắm nhưng cô giáo như bà phù thủy ý, giao rõ lắm thứ,.. Mệt!!!

Luyện toán

5 -Trung bình 9.93 - Tổng điểm 596

Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 08:33:00
Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 12:25:46
Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 11:21:02
Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 12:41:46
Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 23:03:26

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.30 - Tổng điểm 46

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 9.60 - Tổng điểm 960

Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 22:17:14
Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 11:56:22
Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 22:07:30
Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 19:17:25
Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 22:10:44
Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 19:40:48
Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 22:18:33
Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 22:03:47
Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 22:01:19

Điểm thi