Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thu Ngân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thu Ngân

Thu Ngân
Hổng còn lời nào để nói hết á...

Luyện toán

5 -Trung bình 9.93 - Tổng điểm 596

Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 08:33:00
Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 12:25:46
Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 11:21:02
Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 12:41:46
Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 23:03:26

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.30 - Tổng điểm 46

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 9.60 - Tổng điểm 960

Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 22:17:14
Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 11:56:22
Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 22:07:30
Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 19:17:25
Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 22:10:44
Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 19:40:48
Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 22:18:33
Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 22:03:47
Thu Ngân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 22:01:19

Điểm thi