Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với tran nguyen thu huyen. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

tran nguyen thu huyen

tran nguyen thu huyen
Muốn đạt kết quả cao phải cố gắng,cố gắng phải cho đúng chứ đừng cố gắng trong mơ

Luyện toán

19 -Trung bình 9.68 - Tổng điểm 2129

tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 08:23:59
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 15:20:21
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 07:46:56
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 07:12:28
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 09:04:29
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 08:09:21
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 07:23:26
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 07:23:59
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 14:49:09
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 10:06:29

Luyện văn - Tiếng Việt

13 -Trung bình 9.30 - Tổng điểm 1488

tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 15:24:13
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: d đ (dê, đò)
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 15:47:26
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 07:03:36
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 16:56:23
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: ô ơ (cô, cờ)
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 07:14:05
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 07:48:02
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 05:53:54
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 15:28:42
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 07:34:12
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 15:47:54

Luyện Tiếng Anh

40 -Trung bình 7.20 - Tổng điểm 4320

tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ arm/ arms _This is / These are
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 07:56:56
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Body parts (Các bộ phận trên cơ thể)
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 07:52:19
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 19:17:58
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 07:31:44
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 15:49:14
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 18:44:33
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 14:25:00
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 16:04:47
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 16:03:23
tran nguyen thu huyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 16:02:04

Điểm thi

tran nguyen thu huyen làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-16 15:34:04
tran nguyen thu huyen làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-16 15:27:31
tran nguyen thu huyen làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-05 07:43:34