Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn tuấn thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn tuấn thảo

nguyễn tuấn thảo
~ I can be an angel or a devil, then I will go back in time, bring the dead can back to life. ~ Dẫu nén tận đáy lòng. Trên mặt khó che cùng. Người xung quanh dò hỏi. Tương tư hay là không? nhấn f3 rồi nhấn số 9 nha mọi người Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! 996669999996669999996669996666999669999999669966699 996699999999699999999666699669966669966699669966699 996669999999999999996666669999666669966699669966699 996666699999999999966666666996666669966699669966699 996666666999999996666666666996666669966699669966699 996666666669999666666666666996666669966699669966699 996666666666996666666666666996666669999999669999999

Luyện toán

4 -Trung bình 6.31 - Tổng điểm 757

nguyễn tuấn thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 15:23:26
nguyễn tuấn thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 14:28:31
nguyễn tuấn thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 14:24:56
nguyễn tuấn thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 20:27:42

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

nguyễn tuấn thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu)
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 14:56:03

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 7.59 - Tổng điểm 987

nguyễn tuấn thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 07:55:33
nguyễn tuấn thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 15:58:42
nguyễn tuấn thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 15:59:35
nguyễn tuấn thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 16:01:19
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 16:04:28
nguyễn tuấn thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 21:12:09
nguyễn tuấn thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 16:06:30
nguyễn tuấn thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 16:07:58
nguyễn tuấn thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 15:09:45

Điểm thi