Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn thị thu phương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn thị thu phương

nguyễn thị thu phương
I am a lovely girl.my name is phuong.make friend with me.I love you guys

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

nguyễn thị thu phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-01-10 14:08:42
nguyễn thị thu phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 14:36:59
nguyễn thị thu phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 10:16:28

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 1.80 - Tổng điểm 36

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-01-03 20:31:26
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-01-03 20:25:05
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-03 20:21:37
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-01-03 20:09:47
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-03 20:01:36
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-17 20:15:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-18 08:39:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-28 15:43:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-21 14:15:23
nguyễn thị thu phương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-17 12:23:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-12 12:24:31
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-04 21:01:08
nguyễn thị thu phương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-04 10:01:56
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-04 08:52:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-04 08:42:25
nguyễn thị thu phương làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-08-03 15:44:36
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-03 15:36:18
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-03 15:30:06