Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn thị thu phương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn thị thu phương

nguyễn thị thu phương
black rose

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

nguyễn thị thu phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 14:36:59
nguyễn thị thu phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 10:22:05
nguyễn thị thu phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 10:14:15
nguyễn thị thu phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 10:16:28

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-03-07 20:07:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-07 19:58:36
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-24 21:11:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-24 20:58:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-24 20:55:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-24 20:46:42
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-02-24 20:35:05
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-21 20:47:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-20 15:03:48
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-19 21:04:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-19 20:45:57
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-18 10:24:44
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-02-16 16:17:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-16 15:52:17
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-01-03 20:31:26
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-01-03 20:25:05
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-03 20:21:37
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-01-03 20:09:47
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-03 20:01:36
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-17 20:15:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-18 08:39:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-28 15:43:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-21 14:15:23
nguyễn thị thu phương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-17 12:23:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-12 12:24:31
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-04 21:01:08
nguyễn thị thu phương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-04 10:01:56
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-04 08:52:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-04 08:42:25
nguyễn thị thu phương làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-08-03 15:44:36