Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Văn Đức Kiên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Văn Đức Kiên

Văn Đức Kiên
Tại vì các bạn bị ngu thôi!!!

Luyện toán

6 -Trung bình 7.99 - Tổng điểm 719

Văn Đức Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-21 13:48:47
Văn Đức Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 11:08:22
Văn Đức Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-02-07 09:12:19
Văn Đức Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 11:00:44
Văn Đức Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-02-10 12:22:46
Văn Đức Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2016-02-08 11:02:05

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi