Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Khánh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Khánh

Khánh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về chữ số tận cùng
Lần cuối làm bài: 2018-08-06 10:16:24
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 1 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 10:39:27

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời phủ định. Nghe - trả lời câu hỏi
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 10:53:31
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 23:16:34
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 19:33:35

Luyện Tiếng Anh

16 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1600

Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 21:54:30
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 21:56:42
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 22:00:10
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 22:02:10
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 11:24:59
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's right up my street!
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 18:12:38
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /br/ - /pr/
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 18:17:04
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /sk/ - /sp/ - /st/
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 15:16:06
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 13:03:46
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 22:55:16
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 22:17:26
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 22:16:54
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 22:17:28
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 21:36:33
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revison
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 22:47:30
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 23:15:42

Điểm thi

Khánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-16 10:51:45
Khánh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-16 10:46:47
Khánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-24 11:00:09
Khánh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-18 22:53:01
Khánh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-16 22:36:53
Khánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-16 22:15:46
Khánh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-16 22:10:07
Khánh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-02 21:10:41
Khánh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-08 21:01:59
Khánh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-08-06 20:58:44