Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Khánh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Khánh

Khánh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 5.69 - Tổng điểm 1309

Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 1 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 10:39:27
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về chữ số tận cùng
Lần cuối làm bài: 2018-08-06 10:16:24

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 7.16 - Tổng điểm 644

Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 19:33:35
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 23:16:34
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời phủ định. Nghe - trả lời câu hỏi
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 10:53:31

Luyện Tiếng Anh

16 -Trung bình 9.17 - Tổng điểm 2110

Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 23:15:42
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revison
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 22:47:30
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 21:36:33
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 22:17:28
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 22:16:54
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 22:17:26
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 22:55:16
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 13:03:46
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /sk/ - /sp/ - /st/
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 15:16:06
Khánh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /br/ - /pr/
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 18:17:04

Điểm thi

Khánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-16 10:51:45
Khánh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-16 10:46:47
Khánh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-24 11:00:09
Khánh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-18 22:53:01
Khánh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-16 22:36:53
Khánh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-16 22:15:46
Khánh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-16 22:10:07
Khánh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-02 21:10:41
Khánh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-08 21:01:59
Khánh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-08-06 20:58:44