Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với VÕ THIỆN TRÍ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

VÕ THIỆN TRÍ

VÕ THIỆN TRÍ
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-04-11 20:49:04
VÕ THIỆN TRÍ làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-04-11 20:31:42
VÕ THIỆN TRÍ làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-04-10 19:44:06
VÕ THIỆN TRÍ làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-04-10 19:10:17

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm