Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thiên Kim. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thiên Kim

Nguyễn Thiên Kim
Các anh ấy đến từ những thành phố khác nhau, có chung giấc mộng. Chúng ta đến từ những đất nước khác nhau, lại càng yêu thương các anh ấy. Hẹn ước 10 năm, cùng nhau vững bước. Các anh không rời bỏ, chúng tôi quyết không ly khai. " Biển cam trường tồn! "

Điểm thi

Nguyễn Thiên Kim làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-20 21:30:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-15 19:59:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-06 08:30:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-03 08:25:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-30 15:55:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-30 15:49:37

Luyện toán

18 -Trung bình 8.34 - Tổng điểm 2253

Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-07-05 17:55:45
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-07-05 18:04:39
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-07-07 07:10:44
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-07-05 19:40:33
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-07-05 19:43:33
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 08:23:55
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 09:44:16
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-07-07 07:12:20
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 09:53:57
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 10:00:26