Nguyễn Thiên Kim

Giới thiệu về bản thân

Các anh ấy đến từ những thành phố khác nhau, có chung giấc mộng. Chúng ta đến từ những đất nước khác nhau, lại càng yêu thương các anh ấy. Hẹn ước 10 năm, cùng nhau vững bước. Các anh không rời bỏ, chúng tôi quyết không ly khai. " Biển cam trường tồn! "