Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thiên Kim. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thiên Kim

Nguyễn Thiên Kim
- Cậu ấy nói với tôi...nói rất nhiều thứ mà cậu ấy thích...Chỉ duy nhất một thứ cậu ấy không thích - " Cậu ấy không thích tôi" :)))

Điểm thi

Nguyễn Thiên Kim làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-20 21:30:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-15 19:59:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-06 08:30:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-03 08:25:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-30 15:55:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-30 15:49:37

Luyện toán

18 -Trung bình 8.34 - Tổng điểm 2253

Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-07-05 17:55:45
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-07-05 18:04:39
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-07-07 07:10:44
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-07-05 19:40:33
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-07-05 19:43:33
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 08:23:55
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 09:44:16
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-07-07 07:12:20
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 09:53:57
Nguyễn Thiên Kim đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 10:00:26