Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyenthienho. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyenthienho

nguyenthienho
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: nguyenthienho
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 5SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

5 -Trung bình 6.53 - Tổng điểm 1045

nguyenthienho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-12-10 22:03:11
nguyenthienho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 20:46:59
nguyenthienho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đỉnh và cạnh của góc
Lần cuối làm bài: 2014-07-14 15:31:04
nguyenthienho đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2014-07-14 15:16:56
Lần cuối làm bài: 2014-06-21 09:43:36

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.00 - Tổng điểm 20

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

nguyenthienho làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-22 20:10:41