Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thiên Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thiên Dương

Nguyễn Thiên Dương
nếu ai có hình ảnh bông hoa giống mình thì kết bạn với mình nhé!

Luyện toán

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Nguyễn Thiên Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-06-20 18:44:40
Nguyễn Thiên Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-06-20 18:33:29
Nguyễn Thiên Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-06-21 09:31:06
Lần cuối làm bài: 2015-07-24 17:58:16
Nguyễn Thiên Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2015-07-24 17:46:12
Nguyễn Thiên Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-06-20 18:10:45
Lần cuối làm bài: 2015-06-20 18:17:21
Nguyễn Thiên Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-07-25 09:32:01
Nguyễn Thiên Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-09-29 20:00:26
Nguyễn Thiên Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-06-23 09:39:53

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-03 20:31:06
Nguyễn Thiên Dương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-03 20:28:17
Nguyễn Thiên Dương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-03 20:24:24