Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Ngoc Anh Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Ngoc Anh Nhi

Nguyen Ngoc Anh Nhi
Hello! welcome visit my house! I hope you will make friends with me! May you agree to be friends with you! Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Vào đây nhớ kết bạn với mình nhé! Cám ơn rất nhiều vì đã kết bạn với mình nhé! Kết bạn với mình nhé.

Luyện toán

106 -Trung bình 9.99 - Tổng điểm 10689

Nguyen Ngoc Anh Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 11:29:43
Nguyen Ngoc Anh Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 38 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 13:13:51
Nguyen Ngoc Anh Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 11:04:31
Nguyen Ngoc Anh Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 12:00:47
Nguyen Ngoc Anh Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 12:46:38
Nguyen Ngoc Anh Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 23:00:50
Nguyen Ngoc Anh Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 12:50:49
Nguyen Ngoc Anh Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 22:59:07
Nguyen Ngoc Anh Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 22:56:30
Nguyen Ngoc Anh Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 22:44:09

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 7.40 - Tổng điểm 370

Nguyen Ngoc Anh Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 10:52:32

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 6.43 - Tổng điểm 193

Nguyen Ngoc Anh Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 22:52:48

Điểm thi

Nguyen Ngoc Anh Nhi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-08 22:56:27
Nguyen Ngoc Anh Nhi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-08 22:52:21
Nguyen Ngoc Anh Nhi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-08 22:47:18
Nguyen Ngoc Anh Nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-08 22:45:03
Nguyen Ngoc Anh Nhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-08 22:42:11
Nguyen Ngoc Anh Nhi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-13 14:11:36
Nguyen Ngoc Anh Nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-28 12:42:48
Nguyen Ngoc Anh Nhi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-22 21:08:49
Nguyen Ngoc Anh Nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-14 12:06:12
Nguyen Ngoc Anh Nhi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-22 11:37:40
Nguyen Ngoc Anh Nhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-13 11:16:13
Nguyen Ngoc Anh Nhi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-10 13:21:46
Nguyen Ngoc Anh Nhi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-10 13:19:33
Nguyen Ngoc Anh Nhi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-10 13:17:56
Nguyen Ngoc Anh Nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-10 13:16:17
Nguyen Ngoc Anh Nhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-10 13:15:12
Nguyen Ngoc Anh Nhi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-10 13:13:20
Nguyen Ngoc Anh Nhi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-10 13:12:00
Nguyen Ngoc Anh Nhi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-21 17:50:00
Nguyen Ngoc Anh Nhi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-20 18:45:59
Nguyen Ngoc Anh Nhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-20 17:59:59