Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ

长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ
Mình có chơi free fire,ingame mình là 长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ https://grandedesafio.com/vn/quiz/31896370

Luyện toán

15 -Trung bình 9.38 - Tổng điểm 1500

长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-10-02 17:13:39
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-09-01 07:23:32
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-08-18 08:08:03
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-08-11 07:52:05
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 16:35:28
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-06-04 15:57:13
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-05-31 07:33:33
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2017-05-16 12:53:45
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-05-01 17:07:56
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-04-25 17:37:36

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2017-10-10 18:51:04
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-10-30 12:14:06
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-10-14 14:22:50

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-15 14:33:04
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-23 18:15:26
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-08 15:24:46
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-08 13:47:19
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-06 10:17:10
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-05 11:34:59
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-04 19:42:27
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:11:32
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-02 18:09:35
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-02 16:21:06
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-02 14:55:48
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-26 10:38:30
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-26 10:37:31
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-26 10:35:04
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-26 09:13:48
长Ẹ๏❖ƓỪЙǤ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-26 09:09:37