Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lại Quốc Bảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lại Quốc Bảo

Lại Quốc Bảo
Chúng ta là những mầm non của đất nước. Những anh hùng ngày xưa đã ngày ngày chiến đấu vì non sông đất nước, vì những mầm non như chúng ta. Vậy nên, chúng ta cần phải chăm chỉ học giỏi để trở thành những người mà có thể cống hiến cho đất nước, cống hiến cho xã hội, cùng chung tay xóa đi những dịch bệnh, những thành phần xấu trong xã hội.

Luyện toán

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Lại Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 21:30:02
Lại Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 21:54:14
Lại Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 00:09:50
Lại Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 23:59:15
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 00:02:38
Lại Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 22:31:02

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Lại Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:06:40
Lại Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:12:15
Lại Quốc Bảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tổng hợp
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 19:54:03

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Lại Quốc Bảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2019-10-16 02:41:28