Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ice Wings. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ice Wings
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

86 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8600

Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-02-14 16:48:21
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 22:38:38
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-22 22:05:46
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 17:11:03
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-24 14:06:10
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 17:22:01
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-11-25 06:30:58
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 17:33:36
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 22:33:29
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 22:15:15
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 22:09:52
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 21:37:22
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-03-05 20:02:47
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 17:27:40
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 22:30:26
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 22:54:11
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 17:40:16
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2016-02-24 13:34:14
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 17:48:48
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-03-20 10:51:15
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 23:03:24
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2016-02-24 14:09:33
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2016-01-23 14:05:16
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2015-11-13 06:11:58
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2015-11-23 12:54:28
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2015-11-24 13:15:10
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số đo góc với thước đo độ
Lần cuối làm bài: 2016-02-24 14:26:32
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2015-11-26 13:08:16
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-01-28 13:20:05
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra một số có thỏa mãn bất đẳng thức một ẩn không?
Lần cuối làm bài: 2016-04-04 13:21:21
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-01-28 13:22:52
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-11-15 07:11:32
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-11-21 17:02:45
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-11-22 10:02:42
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-11-22 11:16:55
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-11-22 14:05:35
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-11-27 07:30:57
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-01-23 13:45:02
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-01-23 13:48:11
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-12-02 13:45:40
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 17:46:58
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 17:51:16
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2016-03-23 11:32:18
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2016-03-12 12:43:34
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-03-08 21:13:30
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-05-09 12:44:49
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 23:15:43
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-27 07:43:34
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-27 07:47:22
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-23 13:57:19
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-01-23 14:15:40
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-23 13:50:30
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-23 13:52:15
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-28 13:15:11
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-28 13:17:09
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-01-23 14:20:50
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-23 13:55:15
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-23 14:25:27
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-28 13:12:45
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-23 14:02:13
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-11-26 12:55:58
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2016-02-24 13:59:25
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2015-11-22 11:30:09
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 17:57:18
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 18:05:27
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 17:18:44
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-02-24 14:19:05
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2016-02-24 14:24:04
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-11-26 13:12:36
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2016-01-23 14:13:26
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-11-26 17:28:24
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2015-11-26 17:23:45
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2015-11-26 20:53:14
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-11-20 08:51:05
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2015-11-21 16:55:57
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-11-17 11:34:39
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-11-12 19:17:51
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-11-24 13:23:00
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-01-28 13:34:28
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2015-12-18 13:02:43
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2015-11-26 13:04:56
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-02-24 14:33:18
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2016-02-29 17:52:27
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-07-08 08:49:34
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-11-22 07:08:16
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-02-23 17:43:18

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi