Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ice Wings. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ice Wings

Ice Wings
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

86 -Trung bình 9.73 - Tổng điểm 8758

Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-11-12 19:17:51
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2015-11-13 06:11:58
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-11-15 07:11:32
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-11-17 11:34:39
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-11-20 08:51:05
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2015-11-21 16:55:57
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-11-21 17:02:45
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-11-22 07:08:16
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-11-22 10:02:42
Ice Wings đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-11-22 11:16:55