Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hữu Thế. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hữu Thế

Nguyễn Hữu Thế

Luyện toán

66 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6600

Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-02-13 16:45:53
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-02-17 13:34:16
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-01-24 13:10:52
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-04-13 12:43:10
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2015-01-25 06:57:12
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2014-12-28 07:24:29
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2015-01-23 11:52:02
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 8+5, 28+5, 38+25
Lần cuối làm bài: 2015-03-07 06:54:48
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2015-01-23 12:42:50
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-04-10 17:06:05
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-04-15 12:33:18
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi n lần và giảm đi n đơn vị
Lần cuối làm bài: 2015-05-21 10:58:26
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2015-04-19 07:59:43
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2015-03-02 20:46:13
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2015-01-04 13:41:49
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2015-05-20 06:33:34
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-05-12 20:43:13
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2015-01-13 13:10:38
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-12-17 12:04:31
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2015-03-29 14:07:37
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2015-03-22 15:00:16
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2015-01-08 19:31:38
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-12-27 12:56:38
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất phân phối
Lần cuối làm bài: 2015-05-23 06:24:10
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2015-02-22 07:29:32
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-02-25 10:53:51
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2015-06-01 07:06:41
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2015-01-09 19:47:38
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2015-01-22 13:00:38
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-03-26 20:19:41
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-09-28 07:04:30
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-09-05 08:28:46
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-01-20 17:03:00
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-08-25 14:12:18
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-09-07 06:14:16
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-09-11 18:00:40
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-12-30 20:39:42
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-02-12 11:41:52
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2015-02-15 07:43:00
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2015-01-02 13:27:19
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-01-20 17:01:15
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-01-21 11:49:13
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2015-02-18 16:39:04
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2015-01-10 14:42:14
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2015-01-23 11:52:54
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2015-03-21 16:01:04
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2014-12-26 17:25:52
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2015-02-26 11:01:25
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 8
Lần cuối làm bài: 2015-04-04 21:18:45
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 9
Lần cuối làm bài: 2015-01-03 13:06:03
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số thập phân - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2015-04-11 20:25:02
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2015-02-20 06:47:08
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số thập phân cho số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2015-03-18 13:26:04
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-12-18 20:42:02
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2015-02-01 14:51:21
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2015-03-28 14:59:26
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-05-30 12:19:30
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2015-06-09 06:22:31
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-06-04 09:30:08
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-10-16 10:43:01
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2015-10-19 18:03:52
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-02-17 06:55:19
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-01-27 11:45:16
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2015-06-12 06:22:52
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2015-06-17 07:34:07
Nguyễn Hữu Thế đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-10-01 13:14:16

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi