Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cure Beauty. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cure Beauty

Cure Beauty
Ai muốn kết bạn với mik thì cứ kết bạn càng nhiều thì càng tốt, trao đổi tk càng nhiều càng tốt nhưng nhớ nếu thấy đúng thì tick cho mik !!! Nhưng mik cấm hỏi mik câu : Bạn đang làm gì vậy??? Hầu như ai cũng hỏi câu đó mik rất ghét -_- Nhớ kết bạn với mik nhé !!! Đừng quên tick nhé ^_^ !!!

Điểm thi

Cure Beauty làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-15 15:24:05
Cure Beauty làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-02 10:16:59

Luyện toán

65 -Trung bình 7.49 - Tổng điểm 7262

Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 13:28:17
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 14:46:29
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2017-01-22 09:24:37
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2017-01-23 09:47:19
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2017-01-24 09:27:18
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-01-25 08:31:55
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 10:21:12
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2017-01-25 08:38:53
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 09:47:57
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 10:09:18