Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cure Beauty. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cure Beauty

Cure Beauty
Chào mọi người ! ハロー ! Một số người chắc cũng biết mình là người Nhật cũng là người Việt, ở Việt cũng 5 năm rồi, ai vào thì nhớ kết bạn với mình nhé ! Mình đăng câu hỏi thì giúp đỡ mình nhé !!! Tớ cảm ơn nhiều ^_^ ありがとう *_* à !!! năm nay tớ lên lớp 8 nhé !!! ồ mai không giỏi giao tiếp nên mimna chịu khó bắt chuyện với mình nhé ^_^ Arigatou. Xin được chỉ giáo thêm

Luyện toán

65 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6500

Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-02 08:41:36
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-02 08:45:27
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-25 10:09:30
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2017-02-02 08:47:52
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-02-02 08:53:04
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-03-26 09:25:33
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 09:31:22
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-02-02 08:55:49
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 14:46:51
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-02-09 14:49:32
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-02-11 09:49:32
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-02-12 09:56:12
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-03-26 09:40:31
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-02-11 09:55:23
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-02-12 09:58:34
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-02-22 13:58:42
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2017-01-23 09:47:19
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 13:28:17
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2017-03-08 08:57:18
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2017-01-25 08:38:53
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 10:09:18
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-01-25 08:31:55
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 10:21:12
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 14:46:29
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 19:45:29
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 09:08:31
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 19:22:49
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2017-01-22 09:24:37
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 10:08:13
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 10:30:55
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 09:05:00
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-15 14:31:15
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-03-08 08:51:20
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-03-04 08:26:42
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số đo góc với thước đo độ
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 09:58:24
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 10:14:41
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 09:13:43
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2017-01-24 09:27:18
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra một số có thỏa mãn bất đẳng thức một ẩn không?
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 09:17:12
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 09:20:34
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-02-07 14:21:15
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-01-25 14:38:44
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-02-02 08:59:06
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 08:47:03
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo diện tích - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-03-26 09:19:06
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 19:40:39
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-01-27 10:04:59
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 09:47:57
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-03-04 08:51:03
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 12:54:11
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 12:46:51
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-02-12 09:53:49
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 12:49:08
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-22 19:50:52
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-02 09:03:15
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 08:49:13
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 08:51:22
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 08:52:55
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 09:05:52
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-02-02 09:01:32
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-26 09:54:37
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2017-03-14 19:41:58
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2017-02-17 13:56:08
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2017-03-26 09:36:19
Cure Beauty đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 12:51:39

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Cure Beauty làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-15 15:24:05
Cure Beauty làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-02 10:16:59