Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Uzumaki Naruto. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Uzumaki Naruto

Uzumaki Naruto
Bạn nào biết các hình ảnh các nữ Anime đẹp nhất thì nhớ kết bạn và gửi địa chỉ cho mình nhé

Luyện toán

1 -Trung bình 7.16 - Tổng điểm 358

Uzumaki Naruto đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-08-18 10:27:57

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 7.40 - Tổng điểm 74

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Uzumaki Naruto làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-01 09:11:45
Uzumaki Naruto làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-06-02 08:50:51
Uzumaki Naruto làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-02 08:14:57
Uzumaki Naruto làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-27 13:50:18
Uzumaki Naruto làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-27 13:46:01
Uzumaki Naruto làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-27 13:42:46
Uzumaki Naruto làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-27 13:41:10