Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với luu thao nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

luu thao nhi

luu thao nhi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

luu thao nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-10-21 22:09:24
luu thao nhi làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-10-21 22:03:09
luu thao nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-10-21 21:52:17
luu thao nhi làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-08 19:39:07
luu thao nhi làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-08 19:36:20
luu thao nhi làm bài Kiểm tra tháng 11 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-08 19:31:40

Luyện toán

5 -Trung bình 6.64 - Tổng điểm 1196

luu thao nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-11-21 21:07:58
luu thao nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2014-11-13 20:23:28
luu thao nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2014-11-21 20:51:10
luu thao nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-11-21 20:59:32
luu thao nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2015-10-23 20:32:22