Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với luu thao nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

luu thao nhi

luu thao nhi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

5 -Trung bình 6.64 - Tổng điểm 1196

luu thao nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-11-21 21:07:58
luu thao nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2014-11-13 20:23:28
luu thao nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2014-11-21 20:51:10
luu thao nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-11-21 20:59:32
luu thao nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2015-10-23 20:32:22