Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễn hoàng thảo my. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễn hoàng thảo my

nguyễn hoàng thảo my
HELLO ?

Luyện toán

1 -Trung bình 9.40 - Tổng điểm 188

nguyễn hoàng thảo my đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 19:54:48

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 5.90 - Tổng điểm 118

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

nguyễn hoàng thảo my làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-06 10:12:18
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-22 10:13:55
nguyễn hoàng thảo my làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-15 21:16:36
nguyễn hoàng thảo my làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-14 19:24:12