Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Thảo Phương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Thảo Phương

Trần Thảo Phương
Nếu bạn muốn biến những ước mơ của mình thành hiện thực, điều đầu tiên mà bạn cần phải làm là thức dậy !!! I LIKE ONLINE MATH ! :)Đây chính là ngôi nhà của riêng mk. Ai mà kết bạn với mk thì mk đều đồng ý nha * có thể nhiều bạn quá mk ko thể tiếp tục kết bạn được thì mk xin lỗi nha :))) *

Luyện toán

62 -Trung bình 9.72 - Tổng điểm 6418

Trần Thảo Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-09-07 17:56:48
Trần Thảo Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-09-07 09:24:11
Trần Thảo Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-09-01 08:52:07
Trần Thảo Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-08-16 20:24:54
Trần Thảo Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-08-16 20:21:05
Trần Thảo Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 13:52:34
Trần Thảo Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 13:18:21
Trần Thảo Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 13:13:47
Trần Thảo Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-08-06 16:03:02
Trần Thảo Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2016-08-06 15:17:41

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Trần Thảo Phương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-06 16:22:05
Trần Thảo Phương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-06 16:12:06
Trần Thảo Phương làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-05 11:11:37
Trần Thảo Phương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-16 13:26:11
Trần Thảo Phương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-16 09:11:24
Trần Thảo Phương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-12 09:25:21
Trần Thảo Phương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-11 13:27:46
Trần Thảo Phương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-11 13:24:30
Trần Thảo Phương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-09 15:13:32
Trần Thảo Phương làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-09 13:30:54
Trần Thảo Phương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-09 13:25:25
Trần Thảo Phương làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-09 13:11:06
Trần Thảo Phương làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-08 13:49:24