Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Luân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Luân

Luyện toán

103 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 10300

Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 22:37:08
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:51:17
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 21:57:11
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 17:52:15
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 20:37:58
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 23:27:57
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 22:05:21
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 21:37:12
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 21:01:04
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 22:53:58
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 17:05:48
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 18:16:38
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 19:15:45
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 09:03:23
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 19:16:51
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 21:49:58
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 22:51:49
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 19:30:45
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian theo hệ 12 giờ và 24 giờ
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 21:14:55
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 09:56:40
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 09:56:06
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 18:37:35
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 21:22:16
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 19:20:38
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 23:17:58
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 22:55:49
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 10:35:53
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 10:38:49
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 13:25:00
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 10:41:43
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 13:23:36
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 10:43:45
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:14:57
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:13:33
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 22:43:46
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 19:14:56
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 22:04:18
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 18:09:29
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 17:24:47
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 22:28:04
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 16:57:49
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 14:06:58
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 20:41:35
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 15:49:44
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 17:44:50
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:08:53
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 22:32:37
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 17:16:34
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 20:41:31
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 12:18:09
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 20:38:29
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 22:22:37
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 22:25:55
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 11:22:50
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 20:46:45
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 18:15:53
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 17:59:37
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 22:28:18
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 20:37:29
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 21:56:55
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 23:29:54
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 21:08:45
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 08:12:45
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 22:03:24
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 22:16:03
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 23:29:02
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 17:31:55
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 20:57:14
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 21:43:18
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 16:07:03
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 22:26:07
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:35:59
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 17:37:55
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:22:17
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 23:35:07
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 23:52:49
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 09:36:34
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 20:06:15
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 21:36:40
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 09:34:14
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 21:35:22
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 23:58:11
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 10:06:00
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Các góc tạo bởi đường thẳng cắt hai đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 16:54:02
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 09:47:54
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 19:53:47
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 14:28:09
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 18:52:27
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 19:53:42
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 14:36:49
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 15:15:11
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 11:21:39
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 21:59:29
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 20:53:36
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 17:44:08
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 19:27:41
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:37:20
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 17:25:21
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 16:01:21
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:44:10
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 18:05:58
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Tìm tỉ số của hai số
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:29:32
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2020-06-14 20:47:07

Luyện văn - Tiếng Việt

86 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8600

Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 22:05:11
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 22:15:13
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 22:16:22
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 22:18:15
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 12:57:32
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 18:40:15
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ A, Ă, Â, B
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 21:11:29
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái Bống
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 22:06:55
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà bác học và bà cụ
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 19:38:15
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 17:46:39
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 21:41:14
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện dân gian
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 19:31:02
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 08:03:31
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 12:56:33
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 09:49:35
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lòng yêu nước
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 08:30:02
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:16:02
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động Phong Nha
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 21:22:48
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 18:42:03
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 10:45:31
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 22:36:16
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 19:36:30
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 19:30:20
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 23:41:09
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mạch lạc trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 23:46:58
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 18:44:53
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 10:03:15
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ láy
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 17:08:12
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quá trình tạo lập văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 20:23:55
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát than thân
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 00:06:06
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát châm biếm
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 00:17:51
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đại từ
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 13:46:08
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 22:17:55
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 09:24:38
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 21:03:55
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:00:42
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca - trích)
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:03:36
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:11:00
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đặc điểm của văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 20:21:16
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc)
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 20:24:41
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:25:46
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 20:24:20
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 10:17:23
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 10:12:28
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 10:15:44
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi về quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 10:22:33
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố)
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 10:25:25
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 20:51:32
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 20:14:50
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư)
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:01:02
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:09:31
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (Mao ốc vị thu phong sở phá ca)
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 13:45:07
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 20:53:49
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảnh khuya
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 22:26:49
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu)
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 13:48:06
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiếng gà trưa
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 11:09:14
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một thứ quà của lúa non: Cốm
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 16:38:21
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn câu
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 23:34:07
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 09:34:44
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cách làm bài văn lập luận chứng minh
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 21:15:40
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đức tính giản dị của Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 10:45:40
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 10:52:08
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ý nghĩa văn chương
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 18:30:10
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 21:06:08
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:56:18
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sống chết mặc bay
Lần cuối làm bài: 2020-06-02 20:54:41
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2020-06-13 21:17:56
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 22:09:22
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 22:19:23
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu)
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 22:37:55
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trường từ vựng
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 22:52:33
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục của văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 22:59:21
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn)
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 09:28:40
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 19:40:20
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 20:01:02
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ tượng hình, từ tượng thanh
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 21:35:25
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết các đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 21:45:51
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 21:50:22
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tóm tắt văn bản tự sự
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 22:58:13
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 23:31:18
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trợ từ, thán từ
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 21:14:31
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 21:21:10
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đánh nhau với cối xay gió
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 22:27:40
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tình thái từ
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 17:44:19
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lá cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 21:09:13
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 22:14:16

Luyện Tiếng Anh

129 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 12900

Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 12:46:05
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 11:24:39
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 08:17:40
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 22:29:25
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 13:26:51
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 17:20:50
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 17:21:08
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 17:29:35
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 22:46:27
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:53:59
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 08:20:14
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 11:23:51
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 08:16:05
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 18:13:33
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 17:23:24
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 13:27:42
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 08:22:09
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 17:21:35
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 18:14:28
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 13:27:51
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 08:18:58
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 13:25:48
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 19:16:11
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 13:26:30
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 13:27:01
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 14:55:18
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 13:28:36
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 18:41:14
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 22:06:46
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 22:07:02
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 18:28:54
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 22:06:30
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 19:16:53
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 22:07:19
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 17:30:21
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 21:44:15
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:10:40
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:16:09
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 21:39:49
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 20:03:07
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 21:55:05
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 23:02:43
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 21:21:39
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 09:30:09
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 18:31:11
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 21:16:30
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 21:34:52
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 20:52:08
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 16:17:48
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /f/ & /v/
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 22:47:35
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 09:55:58
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 18:59:00
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 08:50:44
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 17:05:58
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 16:58:00
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /g/ & /k/
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 17:00:21
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 09:28:38
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 09:30:34
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 20:57:49
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's right up my street!
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 11:04:10
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /br/ - /pr/
Lần cuối làm bài: 2020-06-14 20:25:26
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's harvest time!
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 10:58:44
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 10:56:42
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 23:29:27
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 23:35:31
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 19:29:54
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ʃ/and/ʒ/
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 08:48:53
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 08:55:22
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 20:48:25
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: skill
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 09:33:54
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 09:35:53
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 09:37:25
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /tʃ/ & / dʒ/
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 13:59:19
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 11:32:58
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:59:59
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 19:37:11
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /t/, /d/ & /id/
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:42:30
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:44:45
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:47:13
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:49:15
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 16:03:38
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 12:41:35
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation: stress in two- syllable words
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:53:45
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:56:59
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 09:57:54
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 23:47:33
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 09:06:06
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 16:01:22
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 23:21:15
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 09:39:40
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation: word stress review
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 09:51:27
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 10:26:44
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 10:34:08
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 10:40:56
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 13:00:59
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A project on pollution
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 14:00:16
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 13:18:39
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 13:24:43
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 23:48:45
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 23:58:11
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 16:18:21
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 17:05:56
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 08:15:00
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 12:15:29
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 21:43:59
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 23:13:48
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Body parts (Các bộ phận trên cơ thể)
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 17:23:08
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! - Flying a kite (Thả diều)
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:46:37
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! Making Paper Aeroplanes
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:46:49
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 22:18:48
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 23:43:24
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 12:17:55
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - At the park!
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 10:55:29
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three Song _ In my family!
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 22:51:57
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 17:27:12
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:47:01
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 17:13:42
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 17:20:35
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 09:00:19
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 17:19:34
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 17:28:38
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 20:25:25
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 22:16:47
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 10:26:44
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Is it...? Yes/No.
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 10:30:34
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are they?
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 07:00:50
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Enjoy nature
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 06:44:45
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where is the sun?
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 06:44:32
Luân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: What are in my classroom?
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 10:23:38

Điểm thi

Luân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-12 14:22:00
Luân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-20 08:28:45
Luân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-20 08:28:05
Luân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-27 21:43:10
Luân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-27 10:08:51
Luân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-20 20:10:18
Luân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-10 20:08:30
Luân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-10 20:07:16
Luân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-02 13:00:43
Luân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-24 23:16:32
Luân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-11 17:59:23
Luân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-11 17:53:20
Luân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-11 17:50:27
Luân làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-11 17:48:52
Luân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-04 16:25:28
Luân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-28 13:21:35
Luân làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-20 16:00:43
Luân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-11 09:21:28
Luân làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-24 18:55:46
Luân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-24 18:51:45
Luân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-24 17:06:51
Luân làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-23 21:13:23