Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kye. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kye
Ins : @_chouchou_1406_ | @_mushroom_s_ - My best friend forever 🖤 | Cậu có biết cậu khác những vì sao ở điểm nào không? Sao ở trên trời, cậu ở trong tim tớ! Ib lwen nhé cacau

Luyện toán

90 -Trung bình 7.78 - Tổng điểm 10115

Lần cuối làm bài: 2019-11-10 19:53:42
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 18:52:27
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:14:57
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:13:33
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 19:53:47
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 15:15:11
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 21:35:22
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 14:36:49
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 14:28:09
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 09:34:14

Luyện văn - Tiếng Việt

55 -Trung bình 8.53 - Tổng điểm 5713

Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 22:14:16
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu)
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 13:48:06
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảnh khuya
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 22:26:49
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 20:53:49
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (Mao ốc vị thu phong sở phá ca)
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 13:45:07
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:09:31
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư)
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:01:02
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 20:14:50
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 20:51:32
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố)
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 10:25:25

Luyện Tiếng Anh

108 -Trung bình 8.74 - Tổng điểm 11363

Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 17:24:45
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 17:28:38
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 17:19:34
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 09:00:19
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 17:20:35
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 17:13:42
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:47:01
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 17:27:12
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three Song _ In my family!
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 22:51:57
Kye đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - At the park!
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 10:55:29

Điểm thi

Kye làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-12 14:22:00
Kye làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-20 08:28:45
Kye làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-20 08:28:05
Kye làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-27 21:43:10
Kye làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-27 10:08:51
Kye làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-20 20:10:18
Kye làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-10 20:08:30
Kye làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-10 20:07:16
Kye làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-02 13:00:43
Kye làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-24 23:16:32
Kye làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-11 17:59:23
Kye làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-11 17:53:20
Kye làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-11 17:50:27
Kye làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-11 17:48:52
Kye làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-04 16:25:28
Kye làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-28 13:21:35
Kye làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-20 16:00:43
Kye làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-11 09:21:28
Kye làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-24 18:55:46
Kye làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-24 18:51:45
Kye làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-24 17:06:51
Kye làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-23 21:13:23