Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thiều Thảo Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thiều Thảo Chi

Thiều Thảo Chi
Hello các bạn đã đến nhà của tui mong kết bạn với tui

Luyện toán

0 -Trung bình 8.35 - Tổng điểm 167

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 9.60 - Tổng điểm 672

Thiều Thảo Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:44:58
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 21:25:53
Thiều Thảo Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 19:21:24
Thiều Thảo Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Người gác rừng tí hon
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 09:04:12
Thiều Thảo Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 21:22:13

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi