Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Thiều Thảo Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Thiều Thảo Chi

Thiều Thảo Chi
Helo men

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Thiều Thảo Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2020-01-29 21:42:41
Thiều Thảo Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 20:53:35

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Thiều Thảo Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 19:21:24
Thiều Thảo Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 21:22:13
Thiều Thảo Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Người gác rừng tí hon
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 09:04:12
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 21:25:53
Thiều Thảo Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:44:58
Thiều Thảo Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:22:39

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Thiều Thảo Chi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-22 19:47:24
Thiều Thảo Chi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-01-22 19:45:06
Thiều Thảo Chi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-01-22 19:41:17