Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Thị Phương Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Thị Phương Thảo

Đặng Thị Phương Thảo
Tôj y 1 ng mà ng đó k y tôj ~ ~ ~ Tôj nhớ 1 ng mà ng đó k nhớ tôj ~ cái định mệnh ~

Luyện toán

55 -Trung bình 9.48 - Tổng điểm 5591

Đặng Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2016-07-11 15:50:59
Đặng Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 09:10:19
Đặng Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-04-07 15:02:52
Đặng Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-03-24 21:21:30
Đặng Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-03-05 20:17:13
Đặng Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-03-02 19:21:18
Đặng Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-02-27 14:08:33
Đặng Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-02-24 17:03:43
Đặng Thị Phương Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2016-02-17 16:52:54
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 10:51:04

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi